banner-front-sisasivu

Kiinnostaako työnohjaus ammatillisesti?
Katso täältä seuraavan koulutusohjelmamme tiedot!

Jos etsit työnohjausta, ota yhteyttä niin valitsemme joukostamme juuri Sinun ja työyhteisösi tilanteeseen parhaiten sopivan ohjaajan!

Katso virtuaaliohjauksen esittelyvideo tästä!

Työnohjaus on oman työn ja työyhteisön kehittämisen väline. Se perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja sen keskeinen menetelmä on keskustelu. 
Työnohjaus auttaa työntekijää prosessoimaan työtään, oppimaan työstään ja jaksamaan työssään.

Työnohjaukset ovat säännöllisesti toistuvia ja niiden kestosta sovitaan ohjattavan kanssa. Työnohjaus on aina luottamuksellista.

Toteutamme työnohjausta niin työyhteisöille, yksilöille, ryhmille kuin johtoryhmillekin. Lisäksi koulutamme yhteisötyönohjaajia. Kaikki työnohjaajamme ovat käyneet oman yhteisötyönohjaajakoulutuksemme.

Alla on pyritty kuvaamaan erilaisten työnohjausmuotojen erityispiirteitä.

Yhteisötyönohjaus

 • Kohteena on kokonainen työyhteisö esimies mukaan lukien
 • Työnohjaaja auttaa yhteisöä ensisijaisesti perustehtävän toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa
 • Työnohjaaja tukee työyhteisöä tehokkaassa kommunikaatiossa, tyypillisesti käsiteltäviä aiheita ovat:
  • Työn sujuminen ja käytänteet, yhteiset pelisäännöt
  • Päätöksenteko
  • Esimiehen ja henkilöstön yhteistyö
  • Työssä jaksaminen
  • Ongelmanratkaisu
  • Ristiriidat ja konfliktit
  • Kriisiytyneen työyhteisön avittaminen

Yksilötyönohjaus

 • Kohteena yksittäinen henkilö
 • Työnohjaus antaa mahdollisuuden tutkia omia toimintatapoja työssä
 • Omia tuntemuksia ja toimintamalleja suhteutetaan työyhteisön tapahtumiin
 • Tavoitellaan ohjattavan itsetuntemuksen vahvistumista ja tätä kautta työyhteisötaitojen kehittymistä sekä oman ongelmanratkaisukyvyn tehostumista

Ryhmätyönohjaus

 • Kohteena ovat samankaltaisissa työtehtävissä toimivat henkilöt, jotka saattavat tulla useista eri työyksiköistä
 • Työnohjaaja auttaa ryhmän jäseniä oppimaan tehokkaita vuorovaikutustaitojaOppiminen tapahtuu toisten ryhmäläisten kokemuksien kautta sekä ryhmän sisällä tapahtuvien prosessien tutkimisella
 • Läheisesti yhteistyössä toimivien henkilöiden muodostaman ryhmän työnohjauksen tavoitteena voi olla myös esimerkiksi yhteistyön ja työskentelyprosessien kehittäminen

Johtoryhmän ohjaus

 • Eroaa yhteisötyönohjauksesta siten, että kohteena on yrityksen johtoryhmä
 • Pyritään kehittämään johtoryhmän sisäistä toimintaa, kommunikaatiota sekä päätöksentekoprosesseja
 • Kehittämisen kohteet nousevat ryhmän omasta tavasta toimia tai meneillään olevasta ongelmatilanteesta
 • Työnohjaus auttaa johtoryhmää monipuolisessa ja avoimessa vaihtoehtojen pohdiskelussa organisaation ja yksiköiden kehittämistyössä

Kiinnostaako työnohjaus ammatillisesti?
Katso täältä seuraavan koulutusohjelmamme tiedot!

Jos etsit työnohjausta, ota yhteyttä niin valitsemme joukostamme juuri Sinun ja työyhteisösi tilanteeseen parhaiten sopivan ohjaajan!

Katso virtuaaliohjauksen esittelyvideo tästä!